Ik spreek graag met je af om te kijken wat voor jou de hoofddossiers zijn en wat ik daarin zou kunnen betekenen. Na deze vrijblijvende eerste kennismaking kunnen we aan de slag gaan. Op basis hiervan kunnen we besluiten om een uitgebreidere analyse te doen.  Deze analyse kan de volgende onderdelen inhouden:

  • Interview met een aantal betrokkenen
  • Bijwonen/ observeren van een meeting
  • Uitzetten van een vragenlijst
  • Een groepssessie om gezamenlijk de dynamiek te verkennen
  • Analyse van de (jaar)verslagen, visie-documenten etc.

Gebaseerd op de analyse, tijd, geld en gewenste uitkomsten, komen we tot een maatwerk oplossing.

 

Om er alvast in te komen bekijk het hiernaast afgebeelde plaatje. En maak dan een afspraak!