In mijn werk staan een aantal concepten centraal, die hier kort zal toelichten.

persoonlijke ontwikkeling

Elke verandering, elke nieuwe vaardigheid, elk nieuw gedrag kan alleen beklijven als het past bij wie je bent en waar je voor staat. Centraal staat dus wie ben ik en waar wil ik voor gaan staan.

Passend in de context en het team waarin je opereert.

De optelsom van ieders persoonlijke ontwikkeling + de synergie hier tussen leidt tot een beter teamresultaat, hier gaan we voor!

hier-en-nu

De neiging van mensen is om te praten over het daar en dan; "die ene keer dat ...", "weet je nog toen ...".

Mijn focus, ervaring en overtuiging is dat alles wat je wilt leren, ter plekke gebeurt in de groep onderling en naar mij als facilitator. Hier bij stil staan en van leren is enorm productief (en spannend ;-))

Om uiteindelijk als groep te leren en groeien en deze manier van samenwerken te kunnen bestendigen.

concrete resultaten

Het uitgangspunt van al mijn werken met mensen zijn de uiteindelijke resultaten. Resultaten die van invloed zijn op je leven, en op je werk; het gedrag dat je laat zien, de interactie die je hebt met anderen en doelen die je bereikt.

Om uiteindelijk een beter teamresultaat neer te zetten, wat zowel past bij de vooraf gestelde doelen als gezamenlijk geformuleerd en bereikt.


Eigen verantwoordelijkheid

 • in je eigen kracht komen staan
 • zelf stappen leren zetten
 • veranderbereidheid verhogen
 • accountability
 • aanspreekbaar zijn op je rol
 • professioneel volwassen worden
 • aansluiten op de hogere doelstelling

'ontspannen verwarring'

 • nieuwe mogelijkheden ontdekken
 • nieuwe paden betreden
 • oplossingen vinden, die je eerst niet kon zien
 • 'de weg is de herberg'